Pedagogikken

Steinerpedagogikken bygger på det antroposofiske menneskebildet som er utviklet av Rudolf Steiner. Rudolf Steiner (1861 – 1925) var en østerrisk filosof, naturvitenskapsmann, Goetheforsker, pedagog og impulsator for nyutvikling på en rekke områder slik som biodynamisk landbruk, pedagogikk, medisin, ernæring, arkitektur og kunst.


Gode sanseopplevelser

Førskolebarna lever sterkt i sansingen og vi forsøker å gi dem et mangfold av gode sanseopplevelser gjennom: Et vakkert og hjemlig innemiljø, enkle leker i naturmaterialer som nærer barnas fantasi, deilige dufter fra kjøkkenet hvor vi baker brød og lager mat av biodynamiske og andre økologiske råvarer. Praktiske og kunstneriske aktiviteter som baking, tegning, maling, modellering med bivoks, toving m.m, og medopplevelse av naturens forvandling gjennom årsløpet på vår ukentlige tur til ”Petterskogen” inngår i arbeidet med å utvikle barnas sanser.

De voksnes arbeid og barnas lek –
forbilde og etterligning

Barnet i 1. syvårsperiode lærer gjennom etterligning, gjennom å se hva andre gjør. Ubevisst suger det til seg alt som skjer i dets omgivelser, helt inn i de minste håndbevegelser, og vil gjøre etter – på sin måte i leken. Leken er for barnet læring, mestring, bearbeidelse av inntrykk, utvikling og sosialisering. Vi utfører alle dagens gjøremål i barnas nærvær for å gi mest mulig inspirasjon til leken. Vi baker brød og lager mat, vasker og stryker tøy, tørker støv og vanner blomster. Vi strikker, syr og reparerer. Ute kløyver vi ved, koster og raker, luker og snekrer. I en god arbeidsatmosfære blomstrer barnas lek. 

Dagsrytme og Ukerytme

Dagsrytmen og ukerytmen kan variere noe fra år til år, men elementene er de samme. Disse faste rytmene hjelper barna til å orientere seg, de kan slappe av, for dagen er forutsigbar. Spør de hvilken dag det er, vil de vite om det er turdag eller bakedag, ikke om det er mandag eller fredag. Da er de fullt orientert og vet hva som kommer.

Hver ukedag har sine faste måltider. Ved bursdager og årstidsfester vil menyen forandres noe.
Vi legger stor vekt på matlaging i barnehagen, både i forhold til hvilke råvarer vi bruker og hvordan vi tilbereder maten. Vi vil i størst mulig grad bruke bio- dynamiske eller økologiske råvarer. 

Ringleker

Hver morgen samles vi til ringleker. Her henter vi frem av vår kulturskatt rim og regler, fingerleker, sanger og sangleker. Vi lister som katten og tramper som trollet, er riddere på spreke foler og snøfnugg som daler. Innholdet varierer med årstidene. Musikalitet, språk- og rytmesans og sosialt samspill øves.

Eventyr

Eventyrfortellingen har vi gitt en spesiell ramme. Når eventyrbjellen klinger, samles vi på eventyrhemsen, setter oss på hver vår stubbe, tenner i peisen – og så kan eventyret begynne. Vi pleier den gamle fortellertradisjonen ved å lære eventyret utenat i stedet for å lese det, og vi forteller det samme eventyret gjennom en hel uke. Eventyr er sjelenæring. Gjennom sine urbilder forteller eventyrene om det å være menneske, om feighet og mot, om barmhjertighet og likegyldighet. Eventyr gir livsmot, for det gode seirer. Billedrikdommen i eventyrene stimulerer barnas egen billedskapende fantasi, språkforståelse og deres evne til å lytte. 

© Copyright 2023 Regnbuen Steinerbarnehage
Site created by: M-Konsult